Benoemen en Bouwen

Na een overweldigende start van Benoemen en Bouwen begin dit jaar, is de laatste zes weken hard gewerkt aan een eerste tastbare resultaat. Dit heeft geleid tot het boek 'Benoemen en Bouwen', waarin de auteurs de achtergronden van de verharding in het maatschappelijke en politieke debat over de multiculturele samenleving beschrijven en analyseren. Zij benoemen de gevoelens van onbehagen en onvrede die bij veel mensen leven, alsook de reƫle problemen rondom radicalisering, discriminatie en criminaliteit. Het boek bevat verder mooie voorbeelden van initiatieven waarmee wordt gebouwd aan een betere toekomst, vaak georganiseerd door een voorhoede van burgers en maatschappelijke organisaties. Het boek is op 9 april jl. aangeboden aan een aantal jongeren.